Συμβουλευτικό Κέντρο

Η ομάδα του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προσφέρει τις υπηρεσίες της στους φοιτητές του Πανεπιστημίου καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα της Πάφου.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και στήριξης στους επισκέπτες του, σε ποικιλία προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν και οι οποίες δυσχεραίνουν τη ζωή τους.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου είναι δωρεάν.

Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης καθώς και η παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές και στην ευρύτερη κοινότητα.