ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

  •  Δέξου το γεγονός ότι σου έμεινε περιορισμένος χρόνος και ότι δεν θα κατορθώσεις να μελετήσεις όλο το υλικό. 
  • Έλεγξε τις σημειώσεις σου και σημείωσε αυτά που φαίνονται πιο σημαντικά. 
  • Δώσε προσοχή στους ορισμούς, στις λίστες, στα κουτιά και σε αυτά που είναι bold 
  • Γράψε αυτά που θεωρείς πιο σημαντικά σε κόλλες και διάβασε τα ξανά και ξανά δυνατά