Υπηρεσίες

Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. στοχεύει να αποτελέσει έναν ασφαλή χώρο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις και τα μέλη όχι μόνο της κοινότητας της Πάφου, αλλά και της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας.

Οι επισκέπτες του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα και με εχεμύθεια ζητήματα που τους απασχολούν, σε σχέση με τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, συναισθημάτων και προσωπικών τους προβληματισμών.

Συνοπτικά, το Κέντρο προσφέρει:

  • Ατομική, ομαδική, συζυγική, παιδική και οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.
  • Επαγγελματική αξιολόγηση και συμβουλευτική για επαγγελματική καθοδήγηση.
  • Εκπαιδευτική συμβουλευτική για μαθησιακές δυσκολίες.
  • Ψυχολογική αξιολόγηση γενικών προσωπικών λειτουργιών, ικανοτήτων, συναισθηματικών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων πρόληψης για την κοινότητα.
  • Ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες υπηρεσίες της κοινότητας όσον αφορά στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση ομάδων, τη διαχείριση άγχους και χρόνου και άλλων οργανωτικών παρεμβάσεων συντήρησης, πρόληψης και ανάπτυξης.
  • Εκπαίδευση και εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου δημοσιεύονται άρθρα αυτοβοήθειας και ενημερωτικό υλικό. Επιπρόσθετα, δημοσιεύονται στοιχεία επικοινωνίας εξειδικευμένων οργανισμών σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. 1410 για θέματα βίας στην οικογένεια, 1469 για τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους κ.ο.κ).

Για άτομα με ανάγκες εξειδικευμένης αξιολόγησης ή ιατρικών υπηρεσιών, διευθετούνται οι κατάλληλες παραπομπές σε άλλες δομές στην κοινότητα.

Οι υπηρεσίες του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. προσφέρονται δωρεάν για όλους τους δικαιούχους και οι συναντήσεις διεξάγονται στους ειδικούς χώρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις μετά από προγραμματισμό συνάντησης.