Άμεση στήριξη

Το Κέντρο τυπικά δεν διαχειρίζεται επείγουσες ανάγκες.

Αν βρίσκεστε σε κίνδυνο ή αν ανησυχείτε για τη ζωή κάποιου που γνωρίζετε επικοινωνήστε αμέσως με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στο τηλέφωνο 112.

Αν έχετε πέσει θύμα οποιουδήποτε είδους σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό αριθμό 112 ή το πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών.

Οι ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές στήριξης μπορούν να σας βοηθήσουν αν οι ανάγκες σας εμπίπτουν στα θέματα εξειδίκευσής τους:

  • 1410 – Ψυχοκοινωνική ενημέρωση και στήριξη (Οργανισμός Νεολαίας)
  • 1440 – Θέματα βίας στην οικογένεια (Σ.Π.Α.Β.Ο.)
  • 1455 – Θέματα σχέσεων, σεξουαλικότητας, οικογένειας (Οικογενειακός Προγραμματισμός)
  • 1456 – Συμβουλευτική εφήβων και οικογένειας («Περσέας», Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας)
  • 1460 – Γραμμή του Πολίτη (Αστυνομία)
  • 1498 – Άμεση ανταπόκριση για τα ναρκωτικά (Υ.Κ.Α.Ν.)
  • 70000 116 – Θέματα που αφορούν προστασία και αντιμετώπιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων (CyberEthics)

Στη περίπτωση που χρειάζεστε καθοδήγηση ή παραπομπή σε κάποια υπηρεσία για θέματα που δεν είναι άμεσης ανάγκης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο.

Είναι πιθανόν κανείς, μετά από την εμπειρία κάποιας κρίσης, να χρειάζεται στήριξη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να διευθετήσετε μια συνάντηση στο Κέντρο.

Σε περιπτώσεις φοιτητών που αντιμετώπισαν κρίσεις, το Κέντρο πιθανόν να μπορεί να τους υποστηρίξει στη διαδικασία προσαρμογής τους πίσω στο Πανεπιστήμιο.