Διευθέτηση Συνάντησης

Για να διευθετήσετε συνάντηση στο Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Κέντρο (2684 3425) ή με το Πανεπιστήμιο (2684 3600), Δευτέρα – Σάββατο, από τις 8:00 π.μ μέχρι τις 5:00 μ.μ.

Θα σας ζητηθούν κάποια βασικά στοιχεία επικοινωνίας και ένας από τους Ειδικευόμενους  Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους του Κέντρου θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.